Seizoen 1990-1991

 

Dit jaar begon echter toch weer met een grote tegenvaller, want een aantal van de jonge raadsleden voelden zich niet happy in hun rol en bedankten voor het lidmaatschap.

Noodgedwongen deden de overgebleven leden daarom een beroep op een aantal mensen die in het verleden al bij de SKKZ ervaring hadden opgedaan. Toon Oomen ging meehelpen met de samenstelling van ’t Velleke Vol, Dennis Heijnen werd voorzitter van de SKKZ en trok ook het pak van de Grote Boer weer aan. Jeanne Smits kwam het bestuur weer versterken evenals Jac de Groot die als nieuwkomer vanuit ’t Meulekwartier afgevaardigd werd.

Een ander nieuwkomer bij de Raad was Jolanda Frijters. Daarnaast meldden Jan v. Beek en Leon Hereijgers zich voor een functie. Er kwamen vier nieuwe gezichten, die het leutfeest aanvoerden, want naast Dennis Heijnen kwam ook Kees Dirne terug in een voor hem vertrouwde functie namelijk als Prins Nilles IV. Guido Nieuwlaats werd Nar Gietje en Dick Zoontjens Pliessie Dikkie. Door al deze veranderingen begon het jaar al erg roerig. Bovendien bleek dat er dit jaar geen de muzikale ondersteuning van St. Cecilia zou zijn. Er waren binnen deze vereniging te weinig mensen, die een hofkapel wilden vormen. Noodgedwongen werd toen door de Stichting de Durschuivers uit de Wouwse Plantage ingehuurd.

De burgemeester vond dat het door de Golfoorlog niet gepast was om de sleuteluitreiking te doen. Prompt werd door de carnavalsstichtingen van de gemeente een alternatief college benoemd, met Jos Schijven als voorzitter, waardoor dat feest wel door kon gaan.

De SKKZ besloot om eens een keer buiten de gemeente acte de presence te geven.

Dankbaar werd op een uitnodiging van de Fendertse carnavalsstichting ingegaan om daar een soort Prinsenbal bij te wonen. Het transport erheen ging niet zo vlot, want in de gehuurde bus bleek geen krik te zitten toen er een band kapot werd gereden. De terugtocht verliep overigens ook niet al te soepeltjes, maar dat had een andere, overigens plezierige, reden.

In het Grasduinersdurp zelf ging het al een heel stuk beter. Na twee jaar matige bezoekersaantallen te hebben gehad op het Limonadebal, nam de belangstelling duidelijk toe. Ook de optocht groeide verder uit. De oudere Grasduiners lieten zich ook niet kisten, want de Zwervers organiseerden samen met het S.K.W. op carnavalsmaandag het Zwerversbal voor de 30 plussers.