Seizoen 1970-1971

 

Vanwege het succes van de vorige jaren en gestimuleerd door de ontwikkelingen m.b.t. de carnavalsviering in de dorpen en steden in de omgeving, ontstond er steeds meer belangstelling voor het Zegse feest.

In 1971 werd kleding voor de boerenraad aangeschaft, Jeanne Smits maakte de ruitjeskielen en petten, die een aantal jaren mee zouden gaan. Onder het motto “Zegse pat - gao vorruit” kon een volledig carnavalsprogramma worden aangeboden. Bart Maas komt bij de raad.

De winkeliersvereniging (nu ondernemersvereniging) onder leiding van Ko Bartels, gaf de wagenbouw een zet in de goede richting. Met name Jan van Overveld bleek te beschikken over voor onze begrippen bijzondere kwaliteiten, waardoor de eerste echte grote wagen in de Zegse optocht verscheen.

De prinsenwagen stelde een schildpad voor, die, gevolgd door de leden van La Chapelle langzaam maar bedachtzaam door de straten trok.

Op dinsdagavond werd om elf minuten over elf het carnaval officieel afgesloten. Hierbij leverden de leden van de boerenraad hun kielen in en werd de prins van zijn cape ontdaan. Voortaan zou elk jaar op deze wijze de carnavalsviering op de Zeg worden afgesloten.

 

In de jaren vanaf 1971 kregen veel activiteiten een min of meer vast patroon. Een aantal van deze vaste activiteiten komt na 33 jaar nog jaarlijks terug op de agenda van de stichting carnaval:

C   11 november, presentatie van de Prins en zijn gevolg, bekendmaking van het programma voor het komende seizoen en bekendmaking van het nieuwe motto.

C   organisatie van kinderoptocht en de kinderbals, later kwam ook het bejaardenbal erbij

C   bezoek aan de oudste en de jongste inwoner van de Zeg

C   ziekenbezoek in de diverse gezondheidsinstellingen, ziekenbezoek bij ernstig zieken aan huis.

C   organisatie van bals voor volwassenen (toentertijd werden nog entreegelden gerekend)

C   bezoek aan bals van verenigingen als de vogeltjesclub, de harmonie, bejaardenbond, biljartclubs, DIOZ, de houtbond, KVO en Wielercomité. Vanaf 1977 kwamen hier de wijkbals (volwassenen en kinderen aparte bals) bij.

Ook werden de diverse café’s niet vergeten: Frans Sep, Walter Konings, Marijntje Breugelmans en het cafetarium van Kees van Tetering.

C   nuttigen van de snertmaaltijd op zaterdag voor de optocht, later op vrijdagavond  voor carnaval

C   afhalen van de sleutel in het gemeentehuis in Rucphen op zaterdagochtend.

C   vervaardiging en verkoop van veldtekens, onderscheidingen, carnavalslied

C   afscheidsceremonie van Prins en gevolg op dinsdag avond.

In de loop van de tijd zijn er varianten op een paar van deze activiteiten gekomen, doch deze acties vormden de basis van de Zegse viering.