Seizoen 1969-1970

 

Het jaar daarop, in 1970, werd de optocht al wat grootser. Er was al een redelijke kinderoptocht en er werden dit jaar bescheiden geldprijzen geschonken aan de deelnemers van de optocht. De inkomsten werden verkregen uit giften en activiteiten zoals filmmiddagen voor de jeugd, kaarten en bingo. De Prins van het Knotskneuzenrijk, kreeg een echt Prinsenpak en er reed in de optocht voor de eerste keer een echte wagen mee: Henk Schoonen had zijn boot uitgeleend, welke op passende wijze was aangekleed.

Deze boot kwam via de Lage Zeg naar het dorp en werd van muziek voorzien door de eerste boerenkapel, “de Vaote Biere”, onder leiding van Kees van Ginneken, die tevens was benoemd tot hoffotograaf. Kees zou lange tijd deze functie vervullen.

In die tijd was het Cocktail Trio in den lande populair met hun hit over de Batavieren, die het bier hadden uitgevonden (leve de man die het bier uitvond), een afleiding van Batavieren naar vaote biere was voor deze creatieve mensen zo gemaakt.

Ook werd voor de eerste keer een motto gekozen: “Zèmme ’m in de bwoot genome”, een ludieke verwijzing naar de eerste prinsenwagen.

Alle activiteiten van de vereniging worden vanaf nu georganiseerd vanuit de Nieuwenberg