Seizoen 1972-1973

 

In dit seizoen wordt nog even voortgeborduurd op de eerdergenoemde filmopnamen over Marijntje Gijzen De film was gereed en werd uitgezonden op de televisie. Het motto: “Gao Knotse kneuze”, kreeg niet zonder enige trots als ondertitel: “Zegge TV-stad”.

Voor het eerst werd de functie van pliessie ingevuld en wel door Rom Brans als de Bellezjee.

Tijdens de tweede wereldoorlog en de jaren daarna, tot in de vijftiger jaren, werd op de Zeg de orde gehandhaafd door Piet Belhanger. Zijn naam werd verbasterd tot Bellezjee, een naam waarmee later in zijn algemeenheid op de Zeg een politieagent wordt bedoeld. Om deze reden krijgt de carnavalspliessie vaak de naam Bellezjee mee.

De raad ging met een bus naar Rucphen voor de sleuteluitreiking, waarbij de Bellezjee (Rom Brans dus) het verkeer op de baan (nu de A58, toen een driebaansweg), stillegde om de leutbus voorrang te kunnen verlenen.

Deze keer waren er in het raadhuis slechts 4 Prinsen aanwezig. Op de plek waar de Prins uit ‘t Schijf moest zitten, was een pop geplaatst. ‘t Schijf had namelijk dit jaar geen Prins. Tot grote hilariteit van alle aanwezigen had de grote boer van ’t Heike (St. Willebrord) een “leventig” speenvarken meegebracht naar het gemeentehuis. Telkens wanneer de burgemeester het woord nam, schreeuwde het varken het uit. Voor de aanwezige boerenkapellen een signaal om hun eigen lied in te zetten.

De krant vermeldt met grote koppen dat de filmstad Zegge een metro krijgt opdat de bewoners voortaan veilig en snel in Rucphen kunnen komen.

Naast de groepen deden nu al 4 grote wagens in de optocht mee onder het motto: “Gao knotse kneuze”.

Als onderscheidingsteken werden de knotsinsignes ontworpen door Toon Smits. Marijn van Beek, die op de rubber (Indiana) werkte, kon op het bedrijf mooie rubberen knotsen laten maken.

In dit jaar was er een duidelijke taakverdeling binnen het bestuur: Frie Baeke was voorzitter, Jos Mol secretaris, Nel van Overveld penningmeester, overige leden waren: Kees van Ginneken, Cees Thijs, Bart Maas, Marijn van Beek, Jeanne en Toon Smits.