Seizoen 1980-1981

 

In 1981 treedt Dennis Heijnen aan als adjudant Moestas. Hij volgt hiermee adjudant Pascal van der Vorst op. Door de komst van Jack Lips wordt het aantal raadsleden weer op peil gebracht. Er is weer een echt dagelijks bestuur: Toon Oomen voorzitter, Thijs Zoontjens secretaris en Nel van Overveld penningmeester.

Tijdens de jaarlijkse voorbespreking met wijken en wagenbouwers worden enkele filmpjes vertoond, die door diverse mensen tijdens de optocht in het voorgaande jaar zijn gemaakt. Met name Frans Ossenblok en Pastoor Dierikx leveren hierin een grote bijdrage. In de toekomst zal deze filmvertoning jaarlijks plaatsvinden.

Cor van de Broek, Toon Oomen en Thijs Zoontjens maken een carnavalslied gebaseerd op het motto: “Eddut nou dur”. In dit lied wordt de verkeerssituatie op de Zeg gehekeld (ginne rechte weg), hetgeen slechts onopgemerkt blijft als je een masker op oewe kop zet. Dit onderwerp is nog steeds actueel. Op initiatief van de krant (op de Zeg wordt daar het Brabants Nieuwsblad mee bedoeld), wordt er een elpee uitgebracht met daarop de meest succesvolle carnavalsliedjes uit West Brabant. Eddut nou dur werd op deze plaat opgenomen. Het nummer wordt gespeeld door de boerenkapel  ’t Kapelleke (onder leiding van Toon van Ginneken) en ingezongen door Thijs Zoontjens. In Oudenbosch, in Fidei et Arti, wordt de plaat officieel uitgebracht. Als prijs ontvangen de Zegse raadsleden enkele meters worst, die gretig ter plekke wordt verorberd. De andere dag blijkt dat alle raadsleden last hebben van buikloop. 

Omdat men het erover eens is dat op de Zeg ook een carnavalskrant moet komen nemen Thijs Zoontjens, Dennis Heijnen en Toon Oomen het initiatief om een echte Zegse carnavalskrant te maken. Deze drie mensen hoefden niet lang na te denken over de naam, welke aan deze krant gegeven moest worden. Ze hadden zo ’t Velleke Vol, en dat waren elf letters toch?

’t Velleke Vol kreeg een min of meer vaste indeling. De burgemeester (toen dhr. Derckx) mocht het voorwoord als Opperknotskneus aanleveren, vervolgens kwam de voorzitter aan het woord. Na de bijdrage van de Pastoor werd overgegaan in het dialect en kregen na de Prins de diverse functionarissen het woord. Ook was er in de eerste editie ruimte voor een drietal gastschrijvers: ex priens Jos 1, Rik de Kneuzerik en, toen nog anoniem, Tiesje de Groen. Deze laatste twee hebben tot op de dag van vandaag nagenoeg onafgebroken jaarlijks hun bijdrage aan ’t Velleke vol geleverd.

In ’t eerste Velleke Vol (1981) lezen we wat we niet mogen van pliessie Kiske:

“Ieronder staon ettelijke diengers, die ge nie meut doen, want aanders dan trek ik mun bonneboekske:

-          thuisblijve

-          sjagrijnig rondlope

-          aandermaans bier opdrienke zonder un rondje te geven

-          aachter ut verkjeerde masker kruipe

-          gin vier daoge vol ouwe

-          te vroeg of te laot naor uis gaon

-          aandermaans spulle meej naor uis neme

-          weggaon zonder dad oe pottemenee leeg is

-          destaags nao twaolf ure deurgaon

Mjir bonne em ik nie”

Aan de wijken werd gevraagd om te zorgen voor een wijkafzetting. Elke wijk had borden gemaakt met daarop de naam met een afbeelding, welke betrekking had op de betreffende wijk. Deze borden, werden aan de grens van elke wijk geplaatst. In de loop der jaren werden met deze borden allerlei stunts uitgehaald. Ze werden ontvreemd, elders geplaatst of verschenen tijdens de optocht op de wagen van een collega-wijkvereniging.

De activiteiten van de carnavalsvereniging worden steeds omvangrijker. Ook gaan er steeds grotere geldbedragen om als gevolg van deze toename. Om persoonlijke risico’s te vermijden en verzekerd te kunnen zijn van een goede organisatiestructuur, wordt besloten om een officiële stichting op te richten, waarbij de doelstelling en de activiteiten statutair worden vastgelegd. Op 18 maart 1981 gaan Thijs Zoontjens en Toon Oomen naar de notaris om e.e.a. namens de Zegse carnavalsvereniging te regelen. Vanaf deze datum is de carnavalsvereniging dus officieel een stichting, die voluit de naam voert van Stichting KinderKarnaval Zegge, afgekort SKKZ. De stichting wordt ingeschreven bij de kamer van koophandel. De aangepaste doelstelling wordt als volgt geformuleerd: “De SKKZ stelt zich ten doel activiteiten te ontplooien, welke de Zegse gemeenschap in staat stellen naar goede gewoonte carnaval te vieren in en om het dorp Zegge”. Dat het oorspronkelijke doel, het kindercarnaval, hierbij erg belangrijk is, blijkt uit de gekozen naam van de stichting.

De optocht wordt mooier en groter. De deelnemers investeren steeds meer om dit te bereiken. De prijzen, welke beschikbaar worden gesteld, zijn een beker en een enveloppe met geld. In overleg met de wijken wordt besloten om de geldprijzen af te schaffen, omdat deze in geen verhouding staan tot de gemaakte kosten. Meedoen op de Zeg is een eer, het gaat tenslotte om de leut en niet om de poen is een veel gehoord argument. De wisselbeker wordt ingevoerd.

Bij de wagenbouw spelen de ontwerpers vaak een minder opvallende rol tijdens de carnavalsdagen. Toch mag de Zeg zich gelukkig prijzen met mensen als Gerard konings, Jan van Overveld, Carl Hubers, Henk Goos, Ad van Overveld, Goof Dekkers en vele anderen. Mede dank zij hun creativiteit krijgt de Zegse optocht een bijzonder aanzien.

De toename van het werk dat door de raadsleden moet worden verzet blijkt wel uit het programma dat moet worden afgewerkt:

Zaterdag 31 januari            Uitreiking grammofoonplaat

Vrijdag      6 februari  Bezoek bal Laotkommers

Zaterdag 7 februari            Platenverkoop op de Zeg

Vrijdag 20 februari              Bezoek bal Meulekwartier

                                      Bezoek bal Nieuw Boerkes Put

Zaterdag 21 februari          Bal voor gehandicapten St. Willebrord

                                      Bejaordesoos

                                      Bezoek Kienderbal Meulekwartier

                                      Bezoek Kienderbal Nieuw Boerkes Put

                                      Knotsebal

Zondag 22 februari             Limmenaodesoos

Vrijdag 27 februari              Onthulling Kneuzerik, daarna snertmaaltijd

Zaterdag 28 februari          Sleutel afhalen op het gemeentehuis

                                      Voorjurering optocht

                                      Optocht

                                      Kienderbal met prijsuitreiking

                                      Groot Kneuzebal met prijsuitreiking

Zondag 1 maart                   Ziekenbezoek en bezoek oudste en jongste Knotskneuzer

Maandag 2 maart                Narrekusbal met tentoonstelling kleurplaten en prijsuitreiking

                                      Knotskoppebal

Dinsdag 3 maart                  Lampionoptocht en popverbranding

                                      Vastenaoed bal.

Vant naokaorte is jil de Zeg gek geworre

’t Velleke Vol (1982)