Seizoen 1978-1979

 

In het jaar 1979 wordt met schrik kennisgenomen van het verdwijnen van een wiel van de prinsenwagen. Omdat de diverse Zegse carnavalsgroepen elkaar nooit zullen benadelen, wordt het ergste gevreesd, als vrijdag voor de optocht het wiel steeds nog niet terecht is.

In dit jaar wordt gevierd dat het carnaval op de Zeg officieel elf jaar bestaat, dit onder het motto “Edoewe jubel”. Marijn van Beek is plotseling gestopt als grote boer. Thijs Zoontjens neemt deze taak over. Het eerste jaar krijgt hij extra ondersteuning van Cees Thijs.

Aoike Haast schrijft het carnavalslied op de wijze van Trojan Horse.

Bij de sleuteluitreiking op het gemeentehuis in Rucphen voert de Zegse delegatie de boventoon. Vanwege het jubileum hebben de kraaien uit Rucphen een groot cadeau voor de Knotskneuzers. Tot grote vreugde van de Zeggenaren blijkt dat in het enorme pakket het verloren gewaande wiel van de prinsenwagen is verpakt. De kraaien hadden hun veren teruggehaald.

Ook de Black Stars, nog steeds onder leiding van Aoike Haast, krijgen extra aandacht, omdat zij voor de elfde keer het carnavalsbal muzikaal ondersteunen.

Dank zij de medewerking van de winkeliersvereniging konden nieuwe pakken worden aangeschaft voor de Prins, de nar, de pliessie en de grote boer.

In verband met het jubeljaar worden enkele mensen van het eerste uur gehuldigd. Tijdens een extra vergadering dankt Hendrik Herman Nel van Overveld, die vanaf het begin op voortreffelijke wijze op de centjes van de vereniging heeft gepast. Cees Thijs wordt bedankt vanwege zijn enorme en onvermoeibare inzet.

Jos Mol neemt officieel afscheid van het carnaval. Achter de schermen blijft Jos nog gedurende vele jaren een veel gevraagd adviseur. Zo zijn veel teksten, die op diverse plaatsen door de Prinsen werden uitgesproken door hem mee voorbereid.

Tenslotte is er een dankwoord voor Frie Baeke, die eveneens aftreedt en als nestor in het gezelschap lange tijd op voortreffelijke wijze de voorzittershamer hanteerde. Onder zijn leiding is het carnaval op de Zeg uitgegroeid tot een echt volksfeest, waar veel dorpen in de omgeving jaloers op zijn.

Omdat het werk binnen de vereniging enorm toeneemt, vanwege de vele activiteiten, wordt de boerenraad aangevuld en uitgebreid tot elf in getal. Thijs Zoontjens wordt ingewerkt om de functie van grote boer te gaan vervullen. Daarnaast worden tijdens het carnaval Dennis en Annie Heijnen, Cor van de Broek, Kees Dirne en Toon Oomen benaderd en bereid gevonden de club te completeren. Pascal van der Vorst zal Toon Oomen inwerken, opdat deze de taak als voorzitter over kan nemen.