Seizoen 1975-1976

 

In 1976 volgt Kees Aanraad als Prins Nilles de eerste Prins Jos 1 op. Onder de scepter van Jos Mol is het carnaval op de Zeg uitgegroeid tot een groots dorpsfeest, waar bijna iedereen direct dan wel indirect bij betrokken is. Voor Kees de moeilijke taak om het werk van zijn illustere voorganger voort te zetten.

Met Sientre Mèèrte, worden de kinderen van de Zeg in het parochiehuis getrakteerd op chocomel en ligakoeken. Dit om de aandacht op de elfde van de elfde viering te vestigen.

Om aan te geven dat het carnaval nog steeds groeiende is en carnaval, ondanks het vertrek van Jos als Prins, voort zal worden gezet, is gekozen voor het motto “We draaie dur”. Er wordt besloten dat het motto voortaan uit elf letters zal bestaan, omdat elf als symbool voor dolle pret steeds meer betekenis krijgt. Elk jaar wordt het motto gekozen door de boerenraadsleden. Tijdens een bijzondere bijeenkomst wordt een aantal mogelijke motto’s op een rijtje gezet. Vervolgens wordt er schriftelijk gestemd op een van deze motto’s.

Voor het eerst is er een nar tijdens het carnaval aanwezig. Jan van Beek start zijn carrière als Nar Jonas. In de optocht rijdt de walvis mee, waaruit Jonas te voorschijn kwam.

In elke buurt op de Zeg worden in deze jaren wijk- en buurtverenigingen opgericht. Zo zijn er in dit jaar: Nieuw Boerkes Put, de Jozefwijk, de Laotkommers en de Noordhoek. Deze verenigingen presenteren zich met het carnaval als groep of als wagen.

Ook zijn er de eerste wijkbals. Naast deze bals worden door de KVO, de Ouderenbond en DIOZ (voor de jeugd), ook carnavalsbals gehouden. Op al deze feestelijke bijeenkomsten komen de Prins en zijn gevolg langs.

Op basisschool (toen nog lagere school) Mariadonk wordt voor het eerst aandacht besteed aan carnaval. Op initiatief van directeur Wim de Bont (toen heette dat hoofdonderwijzer), werd rond de nieuwe school aan de Hoefstraat een carnavalsoptocht gehouden. Dit vond plaats op vrijdagmiddag onder toeziend oog van de Prins met zijn gevolg. De juffrouwen en meesters (leerkrachten) zorgden zelf voor de muzikale omlijsting in de vorm van een dweilband.

Op het einde van 1975 wordt de gezelligheidsvereniging de Zwervers opgericht. In 1976 doen zij voor het eerst als groep mee in de optocht. De Zwervers presteren het om elk jaar op ludieke wijze aan de optocht mee te doen.

Omdat Kees Aanraad in militaire dienst moet, kan hij zijn functie als Prins van het Knotskneuzerlaand slechts een jaar vervullen.