Seizoen 1967-1968

 

In het seizoen 1967/1968 namen een aantal Zegse verenigingen het initiatief om een vereniging op te richten, die de organisatie van het carnaval op de Zeg ter hand ging nemen.

In het verslag van de eerste vergadering lezen we: “De stichting is ontstaan door een gezamenlijke inzet der bestaande verenigingen met als doel met name de jeugd van Zegge in eigen plaats de viering der carnavalsfestiviteiten actief te laten meebeleven en meevieren”.

De mensen die daadwerkelijk bij de oprichting aanwezig waren: Cees Thijs, Nel van Overveld-de Rooy, Marijn van Beek, Meester de Leeuw, Sier Vroegrijk, Corrie Verstraten en Frie Baeke.

Deze club vormde, onder leiding van Sier Vroegrijk het eerste bestuur van de nieuwe vereniging. Corrie Verstraten verzorgde het secretariaat. Het eerste jaar werden enkele bals georganiseerd, dit echter nog zonder Prins en gevolg.

 

Men nam het initiatief om de feesten, zoals die door de diverse verenigingen in het dorp in de carnavalstijd waren gepland, op carnavaleske wijze te bezoeken, zodat er spontaan werd gedanst en gehost (later is hieruit de polonaise ontstaan).