Seizoen 1971-1972

 

In 1971 en 1972 vonden op de Zeg de opnamen plaats van de film over Marijntje Gijzen. Enkele mensen van de Zeg traden op als figurant in deze film en als decor speelde het kerkgebouw een belangrijke rol. Het is dan ook niet verwonderlijk dat de wagenbouw in 1972 in het teken stond van deze filmopnames.

 

Hoewel er dit jaar niet echt sprake was van een motto in de gebruikelijke opzet, werd als onderwerp voor de carnavalstijd gekozen voor: “Marijntje Gijzen’s jeugd”. Dit was namelijk ook de titel van de film waarvan sprake was. De prinsenwagen stelde de kosterswoning uit de film voor.

Jeanne en Toon Smits, die beiden al een tijdje de vereniging met allerlei hand- en spandiensten steunden, worden dit jaar lid van de boerenraad.

Voor de eerste keer was er sprake van carnavalsviering op gemeentelijk niveau. Op zaterdag-ochtend reikte burgemeester Derckx van Rucphen voor het eerst de sleutel uit aan de Prinsen van de vijf kerkdorpen van Rucphen. Dit vond plaats in de raadzaal van het gemeentehuis. In de loop van de tijd is deze sleuteluitreiking een ludieke plechtigheid geworden, waarbij allerlei pseudo-politieke gebeurtenissen op grappige wijze worden verwoord.

Voor het eerst werd het limonadebal gehouden, toen al een groot succes. Op dit feest staan de kinderen centraal. Nog steeds is dit feest op zondag, een week voor carnaval. En net zoals nu zat het patronaat toen bomvol met jeugd. Veel ouders waren hierbij aanwezig, zo had het hele gezin een prachtige middag.

Ook het ziekenbezoek kwam dit seizoen echt op gang. Omdat Ko Bartels, de bloemist, hierbij een handje hielp (wat extra gerstenat), kon het gebeuren dat na een hele dag ziekenbezoek, sommige raadsleden er zelf aan toe waren om als zieke bezocht te worden.

Tijdens het carnaval werd in het parochiehuis de muziek verzorgd door Aoike (Jos) Haast (The Black Stars).

Tot grote verrassing van de ouders, Jeanne en Ad, vereert Prins Jos 1 de jongste Knotskneuzer van dat moment met een bezoek: Stef Broos. Het bezoek aan de oudste en de jongste Knotskneuzer (zondag met carnaval is de peildatum) zal een traditie worden.

Na afloop van het seizoen gaven Sier Vroegrijk en Corrie Verstraten te kennen te stoppen als raadslid. Zij hadden mede de start verzorgd van een vereniging, die tot in lengte der jaren een belangrijke rol in het Zegse sociale leven zou spelen.